Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τρίτης γενιάς.

Κατάλληλο για απαιτητικά τεχνικά έργα και αρχιτεκτονικά στοιχεία σκυροδέματος.

Τίτλος Προϊόντος