Προστατεύουμε το περιβάλλον –

Εξασφαλίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας

Η Cement Plus έχει θέσει ως βασικές της προτεραιότητες τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης και τη θετική συνεισφορά προς τη φύση και τον άνθρωπο.

Be the change you wish to see in the world

Η βιώσιμη αειφόρος ανάπτυξη, μέσω της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων με το ελάχιστο δυνατό ενεργειακό αποτύπωμα αποτελεί κύριο πυλώνα της στρατηγικής μας και βασική αξία της εταιρίας μας. Αντιλαμβανόμαστε την αειφόρο ανάπτυξη τόσο ως αναγκαιότητα για υπευθυνότητα, όσο και ως επιχειρηματική ευκαιρία.

Για το λόγο αυτό βελτιώνουμε διαρκώς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μας υιοθετώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες και εφαρμόζοντας αποτελεσματικά συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σχέδια διαχείρισης βιοποικιλότητας.

Η δέσμευσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη αντανακλάται στις αρχές μας και καθοδηγεί τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Η προστασία του περιβάλλοντος και ο σεβασμός στις τοπικές κοινωνίες αποτελούν βασικές αρχές μας για την επιτυχή λειτουργία μίας σύγχρονης επιχείρησης για ένα πιο αειφόρο μέλλον.

Being green is more than just buying ‘eco’

We can never have enough of Nature

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Αναγνωρίζοντας τα υψηλά επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας και άνθρακα που απαιτούνται για την παραγωγή κονιαμάτων, προάγουμε τη διεθνή συλλογική προσπάθεια για ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

Δεσμευόμαστε στον στόχο της Συμφωνίας των Παρισίων (COP21) για συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη χαμηλότερα από τους 2ο C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και στους σχετικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030.

Οι εγκαταστάσεις μας έχουν πιστοποιηθεί μεταξύ άλλων και με την τελευταία έκδοση ISO 14001 έχοντας ως κύριο σκοπό να στηρίξουμε το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για ουδέτερες εκπομπές άνθρακα έως το 2050.

για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με νέα προϊόντα, προσφορές και άλλες πληροφορίες

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή!
There was an error trying to send your message. Please try again later.

* Διαβάστε τους όρους χρήσης.